Hauteskundeak 2022

Hautesle-errolda kontsultatu

Zure datuak ikusteko, sartu IFZ/NAN/AIF zenbakia

Mesedez, sartu datua formatu honekin IFZ:A11111111/ NAN:11111111A/ AIF:X11111111A

Hauteskunde-errolda honetan jasotako datuak Bilboko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialak sartu ditu, Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen Oinarrizko Legearen (apirilaren 1eko 4/2014) 17. artikuluan ezarritakoa betetzeko, abian den hauteskunde-prozesua behar bezala garatzeko hauteskunde-errolda egiteko eta kudeatzeko. Interesdunek helburu horrekin bakarrik erabili beharko dute, eta, nolanahi ere, aplikatu beharreko araudian jasotako aurreikuspen egokiak errespetatu beharko dira, bereziki, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan jasotakoak.